• 0266 245 40 01
  • info@balmim.org.tr

Doğal Afetler (deprem, sel, heyelan, göçük, yangın,) Sonrasında BİLİRKİŞİLİK / Delil ve Hasar Tespit Seminerler serisi

Değerli Üyelerimiz,
Doğal Afetler (deprem, sel, heyelan, göçük, yangın,) Sonrasında BİLİRKİŞİLİK / Delil ve Hasar Tespit Seminerler serisi 
Ülkemizde son yıllarda yaşanan Doğal Afetler can ve mal kaybına sebep olmaya devam etmekledir. Öte yandan doğal afetler sonucu ortaya çıkan yıkımlardan dolayı birçok meslektaşımız sorumlu tutulmakta ve yargılanmaktadır.
Mimarlar Odası Genel Merkezi olarak “Doğal Afetler” (deprem, sel, heyelan, göçük, yangın) sonrasında ortaya çıkan olumsuzlukları irdelemek ve çözüm öneriler geliştirmek üzere 6 bölümden oluşan seminerler dizisi hazırlamış bulunmaktayız.
Seminerlerin Amacı; 06.02.2023 günü meydana gelen ve 11 ilimizi kapsayan başta depremler olmak üzere yaşanan “Doğal Afetler” nedeniyle yıkılan ve /veya ağır hasar gören binalarla ilgili “Delil Toplama ve /veya Hasar Tespiti Sonrası Bilirkişi Raporu Oluşturması aşamasında ve sonrasında  “Bilirkişi olarak” bilinmesi gerekenlerden yola çıkarak, yaşanan sorunları tespit etmek ve çözüm öneri geliştirmek üzere Mimarlar Odası Genel Merkezi olarak seminerler dizisi hazırlanmıştır.

MİMAR Meslektaşlarımız için seminer konuları:

Güncel Kanunlar gereği “Usul ve Yöntemleri “birlikte değerlendirmek ve sorunları tespit etmek amacı ile Doğal afet sonrasında;  Doğal Afetler (deprem, sel, heyelan, göçük, yangın,) öncesi ve sonrası” ana başlığı altında;
Hasar ve Delil Tespiti ile İlgili Bilinmesi Gerekenler,
Doğal Afet sonrası Bilirkişilik Mevzuatı,
Depremin hemen sonrasında göçük ve enkaz altındaki yaşam alanlarının örneklendirilmesi ve Madencilerin Kahramanmaraş kurtarma faaliyetlerinin irdelenmesi,
Meteorolojik verilerin değerlendirilmesi,
Taraflara Hukukçu gözüyle Bakış,
Yapı denetimi Sistemine Bakış,
 Konuları ele alınarak tartışmaya açılması ve sonunda SEMİNERLER SERİSİNİN genel değerlendirilmesinin yapılması hedeflenmiştir.

SMGM tarafında “katılım belgesi” verilebilmesi için Meslektaşlarımız ekte programı sunular seminerlere ön kayıtla girebileceklerdir.  Kayıt sonrası üyelerimize toplantı linki ayrıca iletilecektir.
http://mo.org.tr/index.cfm?sayfa=etkinlik&sub=detail&bid=95&mid=95&tip=1&Recid=1649

Tüm Hakları Saklıdır © 2020 Balıkesir Mimarlar Odası